NAŠI RAZGOVORI

Emisija u formi intervjua koja pokušava odgovoriti na najaktuelnije društvene
teme. Intervjui sa političkim zvaničnicima domaće I međunarodne scene, kao I drugim javnom ličnostima.