Jedini spas za Bosnu i Hercegovinu je da razvije državotvornu svijest i odgovoji novu elitu koja će o njoj razmišljati kao o jedinstvenoj, suverenoj državi, izjavio je danas u Sarajevu stručnjak za međunarodne odnose Zlatko Hadžidedić.

Hadžidedić je kao uvodničar na redovnoj sesiji Asocijecije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” o temi “Bosna i Hercegovina u procjepu internacionalnih real politika”, istakao da u Bosni i Hercegovoni nedostaje elementarna politička svijest – svijest o državi, suverenitetu.

“Mi imamo politakantsku svijest koja polazi od pretpostavke da je zemlju moguće dijeliti, rasparčavati, pretvarati u privatnu svojinu i tako dalje i pritom još uvijek izvući neku dobit, ne samo za sebe nego i za oligarhije koje se nalaze oko etnonacionalnih stranaka koje su na vlasti”, kazao je Hedžidedić.

Prema njegovom mišljenju, radi se o ozbiljnoj iluziji koja ima “tragične posljedice za stanovništvo BiH”.